Studenten onderzoeken openbare ruimte in Tanthof

Het straatmeubilair schoonmaken, de voetpaden vlakker maken en het vullen van de plantvakken rondom de bomen met bloemen. Deze en andere aanbevelingen ontving de gemeente onlangs van studenten van hogeschool Inholland, die onderzoek hebben gedaan naar de openbare ruimte in Tanthof. De coronacrisis vergde nog heel wat aanpassingsvermogen van de studenten om het onderzoek te kunnen afronden.

In opdracht van de gemeente Delft hebben in de afgelopen maanden twintig 2e jaarsstudenten van de opleiding Landscape & Environment Management onderzoek gedaan naar het beheer en gebruik van de openbare ruimte in Tanthof-West. Met behulp van een beoordelingskader hebben zij de staat van de openbare ruimte vergeleken met de ambities van de gemeente en hun eigen woonstraat.

Kennis- en talentontwikkeling
“Voor ons kwam dit onderzoek precies op het goede moment”, aldus Marco Dofferhoff, senior adviseur bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Delft. “De komende jaren gaan we op verschillende plekken in Tanthof aan de slag met rioolvervanging en het ophogen van straten. Dit onderzoek gebruiken we als een zogenaamde nul-meting. Na de werkzaamheden willen we het onderzoek nogmaals uitvoeren om zo inzicht te krijgen of eventuele aanpassingen een positieve invloed hebben gehad op de openbare ruimte.” Het onderzoek heeft zich daarom geconcentreerd in Tanthof-West (Aziëlaan, Bantulaan, Comorensingel, Cubalaan, Omanstraat) waar de gemeente de komende jaren aan de slag gaat.

Naast nieuwe inzichten voor de gemeente leren studenten via dit onderzoek ook hoe zij de buitenruimte moeten beoordelen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. “Een mooie verstrengeling van doelen waar we als gemeente graag aan mee werken. De studenten zijn immers de professionals van de toekomst die we straks hard nodig hebben”, aldus Dofferhoff.

Inventarisatie en beoordeling
De vier groepen studenten hebben eerst op basis van openbare stukken een inventarisatie gemaakt vande verschillende plannen en onderwerpen die in Tanthof-West spelen. Daarbij is onder andere gekeken naar de groenvoorzieningen, de ecologische structuur, mobiliteit en klimaatadaptatie. Bij dat laatste gaat het onder andere over bodemdaling en de wateroverlast die ontstaat bij hevige regenbuien.

Vervolgens hebben de hogeschoolstudenten door de straten gelopen om de netheid en de staat van de openbare ruimte te beoordelen. Dit aan de hand van een veelgebruikte beoordelingsmethodiek waarbij verschillende zaken worden getoetst, zoals rijbanen, voetpaden, openbare verlichting, straatmeubilair, bomen, water en oevers.

Aanpassingsvermogen
Na deze beoordeling was het de bedoeling om de inwoners van Tanthof te gaan interviewen. “Door de coronacrisis is daar logischerwijs van afgezien.”, aldus Ton Bezemer, docent bij hogeschool Inholland. “Het was even puzzelen, maar met wat creativiteit en aanpassingsvermogen van de studenten hebben we een alternatief bedacht. De studenten zijn thuis hun eigen straat gaan beoordelen en hebben deze vervolgens vergeleken met hun onderzoeksgebied. Dat heeft uiteindelijk mooie vergelijkingen en inzichten opgeleverd.” Bij het vervolgonderzoek zullen de bewoners wel worden geïnterviewd, zodat een totaal beeld ontstaat.

Grijs en groen
De studenten vragen op basis van hun inventarisaties vooral meer aandacht voor de voetpaden waar vaak sprake is van losliggende en weggezakte stoeptegels als gevolg van bodemdaling en boomwortels. Naast een negatieve invloed op de uitstraling is dit ook een obstakel voor minder mobiele inwoners. Voor de netheid zouden ook de groene aanslag en stickers van de straatlantaarns en verkeersborden verwijderd kunnen worden.

Over de groenvoorzieningen zijn de studenten positief. In de meeste straten kregen de bomen en de hagen de beste beoordeling. Om hier en daar het beeld en status van het water te verbeteren wordt aanbevolen om een natuurvriendelijke oever te creëren. Dit kan ook zorgen voor een grotere biodiversiteit, wat ook een van de gemeentelijke doelstellingen is.

Voortuinen
De hogeschoolstudenten vragen ook om inzet van de bewoners. Hoewel de voortuinen er officieel geen onderdeel van uitmaken, hebben ze in de ogen van de studenten wel een belangrijke bijdrage aan de sfeer van de openbare ruimte. Hun verzoek is dan ook om enkele bewoners te motiveren hun voortuinen netter te maken. En om minder stenen en meer groen aan te brengen, zodat de regen makkelijker kan infiltreren in de bodem. Ook liggen er volgens de studenten mogelijkheden om meer kleur aan de wijk toe te voegen door samen aan de slag te gaan met het vullen en onderhouden van de plantvakken rondom bomen.

Interview
Naar aanleiding van het onderzoek werd docent Ton Bezemer van Landscape and Environment Management (LEM) van de Hogeschool Inholland Delft geïnterviewd door Delft Stadsradio. Hier te beluisteren.

Gepubliceerd door Kennismakelaar

Dit onderzoek is onderdeel van de City Deal Kennis Maken Delft. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Delft en drie kennisinstellingen (De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, TU Delft). Met behulp van de inzet van docenten en studenten wordt getracht om belangrijke vraagstukken in de stad en in specifieke wijken beter te begrijpen en oplossingsrichtingen aan te bieden. Dit in samenwerking met maatschappelijke partijen én wijkbewoners. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Gerben Helleman via CDKMDelft@hhs.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: