Mobiliteit onder ouderen in Tanthof

In de Delftse wijk Tanthof is het aandeel bewoners van 65 jaar of ouder aan het toenemen. Mensen die ouder worden, worden veelal ook minder mobiel en worden daarmee afhankelijk van andere vervoersmiddelen. Hoe zit dit in de grootste wijk van Delft?

We worden steeds ouder en dankzij de geboortegolf van na de Tweede Wereldoorlog zijn er ook steeds meer ouderen. Hoewel deze ‘vergrijzing’ een landelijk fenomeen is, wonen er in bepaalde wijken steeds meer ouderen. In Tanthof-Oost is bijvoorbeeld een kwart van de inwoners 65 jaar of ouder. Het gaat hier veelal om zogenaamde ‘empty nesters’: huishoudens van het eerste uur waarbij de kinderen het huis hebben verlaten. Deze ‘vergrijzing’ heeft een belangrijke invloed op onder andere de wensen omtrent de woningvoorraad en het voorzieningenniveau. Maar wat betekent dit voor de mobiliteit van ouderen? Van welke mogelijkheden maken ouderen gebruik om korte en lange afstanden te overbruggen? Vier 3e jaarsstudenten van het vak ‘Sociale innovatie in stad en wijk’ van de Haagse Hogeschool hebben hier onderzoek naar verricht. Dit in opdracht van de gemeente Delft, Odensehuis de Linde Delft en Delft voor Elkaar.

Binnen de wijk
Door middel van interviews en een vragenlijst – waar 102 mensen aan mee deden – is onderzocht van welke vervoersdiensten ouderen zowel binnen als buiten de wijk gebruik maken. Het merendeel van de ouderen bezit een fiets (88%) die volop wordt gebruikt om zich binnen de wijk te verplaatsten. De meeste mensen verplaatsen zich echter lopend door de wijk richting bijvoorbeeld het winkel- of gezondheidscentrum. Een enkeling beschikt over een rollator. Bewoners zijn kritisch op de voetpaden. De helft van de mensen geeft aan dat deze niet goed begaanbaar zijn door met name losliggende stoeptegels als gevolg van verzakkingen en boomwortels. Meerdere mensen geven aan dat ze daardoor gevallen zijn. Ook worden er bankjes gemist om tijdens een wandeling te kunnen uitrusten.

Buiten de wijk
Bijna driekwart van de deelnemers aan de vragenlijst heeft een auto tot de beschikking. Dit autobezit neemt af bij een hogere leeftijd, maar van de 75-plussers heeft nog altijd de helft de beschikking over een auto. Deze wordt dan ook volop gebruikt voor verplaatsingen buiten de wijk. Maar ook de (elektrische) fiets wordt nog veel gebruikt voor het reizen buiten de wijk.

Ongeveer de helft maakt gebruik van de tram en/of de bus.
Logischerwijs zijn het vooral de mensen in Tanthof-West die meer gebruik maken van de tram, omdat hier de opstaphaltes zijn. De hoge, smalle instap met meerdere treden worden wel als een knelpunt ervaren door ouderen met een mobiliteitsbeperking.
De bus rijdt voornamelijk door Tanthof-Oost. Over de frequentie en de loopafstand naar de bus- en tramhaltes is men over het algemeen tevreden. Wel tonen meerdere bewoners hun onvrede over het feit dat de bus niet meer rechtstreeks naar het Reinier de Graafziekenhuis rijdt. Ook is er verbazing over het feit dat het treinstation Delft Campus geen busverbinding heeft.     

Andere vervoersdiensten
Ouderen kunnen ook gebruik maken van De Delfthopper, de Regiotaxi Haaglanden, taxibedrijf NOOT en de particuliere vervoersdienst van Delft voor Elkaar. De frequentie, kosten, voorwaarden en opstapplaatsen van deze diensten lopen uiteen. Opvallend is dat een groot deel van de ouderen deze diensten niet kent. Deels kan dat komen doordat men (nog) geen onderdeel is van de doelgroep en alternatieve vervoersmogelijkheden heeft. Er ligt in ieder geval een opgave bij deze organisaties om meer bekendheid te generen onder haar doelgroep. Zoals één van de bewoners zei: “Voorzie de mensen bij het bereiken van een bepaalde leeftijd van informatiemateriaal waarop alle vervoersmogelijkheden worden genoemd met daarbij inzicht wanneer en hoe je er gebruik van kan maken.”

Als ouderen – nu of in de toekomst – gebruik maken van deze diensten, dan is het vooral van belang dat deze diensten hun afspraken nakomen en op tijd komen. Betrouwbaarheid is met andere woorden een belangrijke randvoorwaarde voor ouderen om hier gebruik van te (blijven) maken.   

Stadslab Vergrijzing
Dit onderzoek is onderdeel van het Stadslab Vergrijzing. Dit is een meerjarig onderzoekstraject waarbij diverse docenten, onderzoekers en studenten van de Haagse Hogeschool, hogeschool Inholland en de TU Delft worden ingezet om meer inzicht te krijgen en oplossingsrichtingen aan te bieden rondom het vergrijzingsvraagstuk in de wijk Tanthof. Daarbij wordt samengewerkt met  bewoners, de gemeente Delft en diverse maatschappelijke organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Foto: Emmapatsie via Flickr

Gepubliceerd door Kennismakelaar

Dit onderzoek is onderdeel van de City Deal Kennis Maken Delft. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Delft en drie kennisinstellingen (De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, TU Delft). Met behulp van de inzet van docenten en studenten wordt getracht om belangrijke vraagstukken in de stad en in specifieke wijken beter te begrijpen en oplossingsrichtingen aan te bieden. Dit in samenwerking met maatschappelijke partijen én wijkbewoners. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Gerben Helleman via CDKMDelft@hhs.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: