Wie is er bang voor hoogbouw?

Wil jij als student meedenken over hoogbouw in Delft? Wil jij in een inspirerende omgeving samenwerken met studenten van diverse opleidingen? En wil jij kans maken op de prijzenpot van € 3.000? Schrijf je dan nu in voor deze challenge!

De gemeente Delft heeft de ambitie om flink te groeien, binnen de grenzen van de stad. Dat betekent dat er meer hoogbouw nodig zal zijn en dat roept veel discussie op, over wind en schaduw bijvoorbeeld, maar ook over drukte en leefbaarheid.

De gemeente werkt aan een update van haar hoogbouwvisie. Daarbij wordt onder andere nagedacht over de plekken waar hoogbouw wordt toegestaan en over de voorwaarden die aan hoogbouw gesteld zullen worden (hoogte, verhoudingen, functionaliteit, de plint, uitstraling, prijs). Daarbij dient er ook rekening te worden gehouden met de anderhalve meter maatschappij. Daarnaast wordt nagedacht over de betekenis van hoogbouw voor de stad: voor de skyline, voor de vindbaarheid van routes, maar ook voor de buurt door bijvoorbeeld het toevoegen van voorzieningen.

De komende maanden wil de gemeente graag een aantal van deze voorwaarden en gedachten testen op diverse locaties door middel van ontwerpstudies. De gemeente nodigt studenten van harte uit om hier over mee te denken. Studenten van allerlei opleidingen, omdat het hier niet alleen gaat over een (technisch) ontwerp van een gebouw, maar ook over prettig wonen, leven en werken. Het gaat over mensen, over voorzieningen, over openbare ruimte en over voldoende afstand houden.

Doel
Inzicht krijgen onder welke voorwaarden we in Delft hoogbouw zouden kunnen toepassen ten behoeve van de verstedelijkingsopgave met rekenschap van de anderhalve meter maatschappij.

Onderzoeksvragen

 • Hoe is hoogbouw in te passen op een aantal aangewezen locaties?
 • Hoe kan hoogbouw een meerwaarde leveren aan de buurt, wijk of stad?
 • Hoe kan je hogere dichtheden en een hoge levensstandaard hand in hand laten gaan? Hoe zorg je dat ook bij hoogbouw de menselijke maat – in zowel architectuur als stedenbouw – blijft bestaan?
 • Welke randvoorwaarden dienen er te worden gesteld aan hoogbouw als je rekening moet houden met de anderhalve meter maatschappij?

Werkwijze
Om antwoord te vinden op deze vragen wordt een ontwerpwedstrijd – challenge – georganiseerd. Studenten van diverse opleidingen kunnen zich aanmelden en worden in multidisciplinaire teams ingedeeld om zo gezamenlijk een ‘ontwerp’ te maken voor hoogbouw op een aangewezen locatie. De voertaal is Nederlands.

De challenge is een tweedaags evenement, gevolgd twee weken later door een presentatie aan de jury (en andere belangstellenden). Het door een jury uitgekozen ontwerp/idee wint een geldprijs. Het team met het beste idee wint € 1.500, het team op de tweede plaatst wint € 1.000 en de derde plaats ontvangt € 500.

Data
De challenge zal – met inachtneming van de coronamaatregelen – plaatsvinden op vrijdag 4 juni en zaterdag 5 juni. Beide dagen van 08.30 uur tot 21.00 uur.

De locatie in Delft wordt later bekend gemaakt. Voor eten, drinken en WIFI wordt gezorgd. Je dient wel zelf een laptop mee te nemen.

Waarom meedoen?
Los van de geldprijs leer je in twee dagen tal van zaken over wonen en werken op hoogte. Diverse mensen van de gemeente en van onderzoek- en adviesbureaus bieden ondersteuning en inspiratie, zoals Stadsbouwmeester Tako Postma en Michiel van Loon van mei architects and planners. Door mee te doen verken je je eigen grenzen, omdat je in aanraking komt met andere vakdisciplines en kennisgebieden. Je verruimt zo niet alleen je kennis maar ook je netwerk. Daarnaast leer je meer over samenwerken, projectmatig werken en probleemoplossend denken. Je doet ervaring op met adviseren en presenteren. En je krijgt een certificaat voor deelname, dat je op je cv kan zetten, zodat je jezelf kan onderscheiden van de concurrentie op de arbeidsmarkt.

Inschrijven
Je schrijft je als individu in. Vervolgens worden er multidisciplinaire teams gemaakt, bestaande uit vier leden. Bij de teamsamenstelling wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een mix van opleidingen en kennisinstellingen. Voorwaarde is dat je student bent (minimaal 2e jaars of hoger) van een opleiding aan de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland of de TU Delft. Kennis van en passie voor ruimtelijke vraagstukken is handig (denk bijvoorbeeld aan stedenbouw, architectuur, industrieel ontwerp, openbare ruimte), maar er is ook ruimte voor studenten van andere disciplines. Het gaat immers niet alleen om een ontwerp, maar ook over inrichting (facility management) én gebruik (social work, sociologie). Oftewel: input vanuit alle opleidingen is welkom. We zijn namelijk op zoek naar innovatieve ideeën en denken namelijk graag out-of-the-box!

Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan cdkmdelft@hhs.nl met daarin vermelding van je voor- en achternaam, opleiding, onderwijsinstelling, je hoeveelste studiejaar en een korte motivatie. Bij overschrijving zal er een selectie worden gemaakt op basis van motivatie, ervaring en opleiding (we streven naar een mooie mix).

Gepubliceerd door Kennismakelaar

Dit onderzoek is onderdeel van de City Deal Kennis Maken Delft. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Delft en drie kennisinstellingen (De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, TU Delft). Met behulp van de inzet van docenten en studenten wordt getracht om belangrijke vraagstukken in de stad en in specifieke wijken beter te begrijpen en oplossingsrichtingen aan te bieden. Dit in samenwerking met maatschappelijke partijen én wijkbewoners. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Gerben Helleman via CDKMDelft@hhs.nl

3 gedachten over “Wie is er bang voor hoogbouw?

 1. Zou u kunnen toelichten: ‘rekening houden met anderhalve meter maatschappij’?
  Gaat u er vanuit dat in de toekomst hier nog steeds gebruik van wordt gemaakt en dat gebouwen hierop moet worden ingericht?

  Like

  1. Die kans bestaat. We zouden het interessant vinden om hier met creatieve studenten over na te denken. Wat we daarbij vooral interessant vinden, is welke lessen we uit deze coronatijd mee kunnen nemen naar de toekomstige stedenbouw en architectuur? Wat leert deze coronatijd ons over ontmoeting, interactie en routes (zowel binnen als om het gebouw)?

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: