Over

Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken door middel van kennisontwikkeling

Sinds 2017 werken diverse partijen in Delft samen om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven door het inzetten van onderzoekers, docenten en studenten. Daarmee volgt het diverse andere steden in Nederland die aan de hand van de landelijke ‘City Deal Kennis Maken’ werken aan kennis- en talentontwikkeling.

De samenwerking is gebaseerd op wederkerigheid. Eerst worden de hulp- en onderzoeksvragen van bewoners, de gemeente, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen in beeld gebracht. Vervolgens worden deze gekoppeld aan docenten en opleidingen, zodat studenten met praktijkgerichte opdrachten aan de slag kunnen. Met deze aanpak worden er drie doelen nagestreefd:

De stad in het onderwijs: het onderzoeken van maatschappelijke en stedelijke vraagstukken is voor docenten en studenten een interessante en uitdagende leeromgeving. Door niet alleen les te krijgen vanuit de collegebanken (theorie) maar door ook met de voeten in de klei te staan, zijn studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt en komen zij in contact met potentiële werkgevers.

Het onderwijs in de stad: door deze samenwerking kunnen de gemeente en haar inwoners beter gebruik maken van de kennis en expertise die bij kennisinstellingen aanwezig is. Door aan te sluiten bij onderzoeksvragen vanuit de praktijk wordt kennis ontwikkeld waar daadwerkelijk behoefte aan is bij bewoners, ondernemers en/of maatschappelijke organisaties. Dat leidt niet tot algemene onderzoeksrapporten, maar tot specifieke oplossingen en aanbevelingen.

Verbondenheid stad en onderwijs: door mee te werken aan locatie-specifieke vraagstukken kunnen studenten hun meerwaarde laten zien voor de maatschappij en daarmee werken aan een beter imago.

Vraaggericht
De vragen van bewoners, maatschappelijke organisaties en/of de gemeente staan centraal. Aan de hand van observaties, interviews, statistieken, bewonersavonden en bewonersonderzoeken worden de vragen inzichtelijk gemaakt. Op basis daarvan wordt een kennisagenda opgesteld met onderzoeksvragen. Vervolgens worden deze vragen gekoppeld aan de leerdoelen van een opleiding van een van de drie aangesloten kennisinstellingen: Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en/of de TU Delft.

We zijn met deze aanpak gestart in de grootste woonwijk van Delft: Tanthof. Een wijk die is gebouwd in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw en waar diverse vragen spelen waaronder op het vlak van vergrijzing en duurzaamheid. Meer over de aanpak en werkwijze leest u in dit interview met kennismakelaar Gerben Helleman.

Initiatief
Deze samenwerking is een initiatief van de Gemeente Delft, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de TU Delft.

Heb je een vraag?

Heb je als bewoner of organisatie een hulp- of onderzoeksvraag? En/of wil je helpen om studenten hun talenten te laten ontwikkelen?

Wil je onderzoek doen?

Wil je als docent samen met studenten met een echte praktijkvraag aan de slag en zo bewoners en organisaties helpen?

De City Deal Kennis Maken wordt financieel mede mogelijk gemaakt door:

%d bloggers liken dit: